sytuacja początkowa

Cyfryzacja wkracza do wielu firm, a istotną podstawą funkcjonalności Przemysłu 4.0 są dane, które muszą być gromadzone w ramach procesów magazynowania i zaopatrzenia w firmie, aw najgorszym przypadku ręcznie rejestrowane. Wiele procesów i etapów produkcji w ramach rzeczywistej produkcji jest obecnie w dużym stopniu zautomatyzowanych. W zarządzaniu magazynami materiałów często spotykamy mało zautomatyzowane procesy. Zbyt często odręczne kwity wywozu są wypełniane w przypadku wycofywania zapasów, być może podpisywane przez przełożonego i składane w magazynie jako dowód. Dokument może wymagać późniejszego wprowadzenia do systemu zarządzania towarami lub innego systemu zarządzania.

Stres pojawia się zawsze, gdy proces ten nie jest odpowiednio przestrzegany, formularze odbioru są zagubione lub nieczytelne. Procesy rozporządzania oparte na blankietach nie są uruchamiane, a zapasy materiałów spadają poniżej poziomów krytycznych.

BOOSTRACK pomaga uczynić zarządzanie magazynem przejrzystym za pomocą zarządzania RFID.

Analiza przez BOOSTRACK

Nasz wieloletni klient, znany dostawca artykułów higienicznych i produktów codziennego użytku, poprosił o indywidualną koncepcję dostaw. W tym zakładzie ponad 1.000 pracowników pracuje na ponad 16 liniach w kilku halach.

realizacja

Oprócz dbania o magazynek, nasze dystrybutory BOOST.Tower ustawiane są bezpośrednio na liniach produkcyjnych. Wieża wraz z obsługą napełniania znacząco wspiera pracowników w ich pracy operacyjnej. W celu dalszego wsparcia technicznego na początku 2019 roku wprowadziliśmy nasz system BOOST.Warehouse. Tutaj przechowywane są wszystkie artykuły, użytkownicy i centra kosztów, aby proces zaopatrzenia i administracji był jak najbardziej efektywny. Pracownicy rejestrują się na stanowisku dystrybucyjnym w magazynie za pomocą czytnika RFID wraz z dowodem osobistym. Wymagane produkty są umieszczane w koszyku i wybierane. Następnie jest przekazywany odpowiedniemu pracownikowi i rezerwacja jest potwierdzana. Jest on przesyłany w czasie rzeczywistym do platformy zamówień Onventis, łączony z procesami z BOOST.Tower oraz zamówieniami online i przekazywany do ERP. Daje to pewność, że wypłaty zostały zaksięgowane prawidłowo. Ponadto pracownik otrzymuje e-mail potwierdzający zamówienie, co ma na celu upewnienie się, że nikt obcy nie złożył zamówienia przy użyciu karty firmowej.

Odpowiedni kierownik centrum kosztów lub kierownik działu otrzymuje zebrane księgowania wypłat w miesięcznym raporcie. Po sprawdzeniu i zatwierdzeniu generujemy fakturę zbiorczą na podstawie miejsc powstawania kosztów, która jest księgowana na zamówienie w systemie ERP (SAP).

Eksploatacja i bieżąca optymalizacja

Wypłaty z magazynów i automatów sprzedających, zapełnianie linii oraz zwykłe zamówienia ze sklepu internetowego są teraz przesyłane do jednego systemu, w którym odbywa się również centralne monitorowanie budżetów miejsc powstawania kosztów. Dodatkowo do osoby odpowiedzialnej za miejsce powstawania kosztów wysyłane są cotygodniowe raporty, zawierające informacje o miesięcznym i ogólnym wykorzystaniu budżetu.

Identyfikowalność jest utrzymywana dzięki zastosowaniu opatentowanych BOOST.Boxes, które są instalowane bezpośrednio na liniach produkcyjnych. Często potrzebne towary powinny być również automatycznie monitorowane za pomocą BOOST.Sensor lub po prostu wysyłane za naciśnięciem przycisku za pomocą BOOST.Button.

Wymierny sukces

Realizacja tego projektu klienta trwała około 3 miesięcy. W ten sposób możemy zagwarantować optymalną, zautomatyzowaną obsługę procesów zamówień, co znacznie obniżyło ogólne koszty procesu.