sytuacja początkowa

W dzisiejszych czasach zakupy w firmie to znacznie więcej niż tylko zadania zakupowe. Kupujący musi wyszukiwać artykuły, sprawdzać specyfikacje, otrzymywać oferty, porównywać ceny, inicjować zamówienia, rozpatrywać reklamacje i ewentualnie odbywać coroczne spotkania. Liczba dostawców, z którymi współpracuje firma, wydaje się nie mieć końca.

Zwłaszcza przy źródłach dostaw o niskim wolumenie pozycja negocjacyjna i standaryzacja procesów jest trudna. Przy małych zamówieniach nie jest możliwe uzyskanie długich terminów płatności lub konfiguracja interfejsów EDI jest zbyt kosztowna.

Zakupy za pośrednictwem wielu indywidualnych dostawców tworzą również procesy i wysiłek w działach logistyki i księgowości. Obsługa ustandaryzowanych procesów, takich jak wytyczne dotyczące wysyłki lub jednolite warunki płatności, stanowi duże wyzwanie.

BOOSTRACK pomoże Ci w zakupowej transformacji!

Analiza przez BOOSTRACK

Nasz klient, jeden ze 30 największych dostawców branży motoryzacyjnej na świecie, posiadający ponad 14 lokalizacji w 100 krajach, zwrócił się do nas z dokładnie takim wymaganiem. Przede wszystkim chodziło o zmniejszenie liczby dostawców i zapewnienie bezbłędnej dostawy części C.

Dzięki magazynowi konsygnacyjnemu naszego partnera Lingemann firma czerpie korzyści z tego, że potrzebne towary są zawsze pod ręką. Długie terminy dostaw lub opóźnienia, aż do wąskich gardeł materiałowych, które mogą mieć ogromny wpływ na produkcję, należą już do przeszłości. Magazyn konsygnacyjny, który znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie siedziby firmy, pozwala naszym klientom zaoszczędzić na kosztach inwestycji związanych z własnym magazynem towarów lub części. Kolejną zaletą jest uproszczone rozliczanie w stałych odstępach czasu, co minimalizuje wysiłek administracyjny.

realizacja

Koncentrując się głównie na dostawach towarów, najpierw zoptymalizowano strategię dostaw. Dzięki wdrożeniu składów konsygnacyjnych można było wymienić łącznie ponad 1000 dostawców. Instalacja naszych dystrybutorów BOOST.Tower wraz z usługą napełniania znacznie wspiera pracowników w ich pracy operacyjnej.

Zamówienia są składane za pośrednictwem sklepu internetowego dostosowanego do potrzeb klienta, który pokrywa obecnie ponad 90% zapotrzebowania na części typu C.

Eksploatacja i bieżąca optymalizacja

Nasz klient korzysta z uproszczonego zarządzania częściami typu C, co znacznie zmniejsza nakład pracy administracyjnej. Ponadto kompleksowa kontrola nad całym procesem składania zamówień jest tak samo możliwa jak ukierunkowana standaryzacja procesów pracy w logistyce.

W przyszłości planowana jest rozbudowa automatyki o dodatkowe układy wyjściowe takie jak BOOST.Tower, BOOST.Box oraz BOOST.Sensor.

Wymierny sukces

Wprowadzone działania pozwoliły naszemu klientowi na odnotowanie ogromnej oszczędności czasu, redukcji kosztów osobowych oraz zautomatyzowania dostaw towarów. Było znacznie mniej niewygodnych ścieżek spacerowych dla pracowników, a magazynowanie określonych towarów nie było już konieczne.