SYTUACJA POCZĄTKOWA

Intralogistyka jako decydujący czynnik sukcesu w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa podlega wymogowi stabilnego funkcjonowania i spełniania potrzeb obszarów operacyjnych w przedsiębiorstwie
oraz do szybkiego dostarczania materiałów i towarów. Wymogiem tego zadania jest często zarządzanie dostawami przy jak najmniejszej liczbie personelu. Często oznacza to, że wyspecjalizowany personel jest związany z działaniami logistycznymi i nie jest dostępny zgodnie z przeznaczeniem. Na przykład inżynier, którego zadaniem jest nadzorowanie pracy maszyny, musi pokonać odległość 500 m, aby zdobyć potrzebne materiały.

BOOSTRACK pomaga zoptymalizować intralogistykę i zwiększyć moce produkcyjne.

NASZYCH PRACOWNIKÓW WSPIERAMY W PRACY OPERACYJNEJ, WYKORZYSTUJĄC RÓŻNE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE, TAKIE JAK CZUJNIKI, PRZYCISKI CZY SKANERY. INDYWIDUALNA INTRALOGISTYKA ROZWIĄZANIA DOSTOSOWANE DLA TWOJEJ INTRALOGISTYKI.

ANALIZA PRZEZ BOOSTRACK

Od początku 2017 roku współpracujemy z naszym klientem, globalnym dostawcą motoryzacyjnym zajmującym się dostarczaniem nowych rozwiązań i technologii w zakresie mobilności. W zakładzie produkcyjnym w Kraju Saary nasz klient produkuje części dodatkowe do pojazdów, takie jak np B. Boczne spódnice. Są one całkowicie pomalowane i dostarczane w kolejności do różnych producentów pojazdów. Jest to już częściowo ukończone, w tym wszystkie części montażowe. Szeroka gama komponentów musi być stale dostępna w ponad 24 punktach montażowych, na przykład w celu zaopatrzenia maszyn produkcyjnych w zaciski i sprężyny. Gdy tylko zapasy w zakładach produkcyjnych się wyczerpały, monter musiał opuścić swoje miejsce pracy i znaleźć zapasy w centralnym magazynie wysokiego składowania. W zależności od sytuacji i wykorzystania technologii magazynowej może to oznaczać znaczne opóźnienie, sięgające nawet 20 minut. W związku z kompleksową nową budową produkcji, wiele procesów pracy zostało zrestrukturyzowanych, na które trzeba było zareagować i przeprojektować.

REALIZACJA

Firma BOOSTRACK została zlecona kilka lat temu jako dostawca systemu do centralnego zaopatrzenia zakładu produkcyjnego w materiały pomocnicze i eksploatacyjne. Aby sprostać wymaganiom nowego projektu, konieczne było powołanie odrębnej spółki zależnej. Finansowanie dotychczasowej oferty usługowej (m.in. budowa na miejscu magazynu dostosowanego do klienta, codzienna obsługa dostaw do różnych miejsc powstawania kosztów, dostawa i regularne napełnianie dystrybutorów itp.) nie odbywało się poprzez opłatę serwisową, lecz do dominującego wykorzystania bazy dostawców BOOSTRACK. W rezultacie byliśmy w stanie zrealizować istniejące marże handlowe ze względu na pierwotną działalność handlową. Ta opcja nie istniała w przypadku nowego projektu, ponieważ wszyscy dostawcy zostali wybrani w specjalnych procesach selekcji lub nawet w niektórych przypadkach zostali wskazani przez klientów końcowych OEM. Tym samym celem firmy nie jest prowadzenie działalności handlowej, lecz świadczenie usług logistycznych na rzecz klientów. Po przyznaniu kontraktu zatrudniono kilku pracowników, którzy zostali zakwalifikowani do przyszłej działalności we wspólnym procesie z klientem.

DZIAŁANIE I BIEŻĄCA OPTYMALIZACJA

Dziś monter nie musi już opuszczać swojego miejsca pracy. Wymagane komponenty produktów są codziennie dostarczane bezpośrednio do punktów montażowych przez kolegów z BOOSTRACK GmbH. Zapasy możemy monitorować za pomocą zautomatyzowanych systemów serii BOOSTRACK. Magazynowanie według potrzeb w miejscach montażu nie oznacza ogromnej ilości miejsca do przechowywania. Decydujące znaczenie ma tu nie przewidywanie zapotrzebowania na podstawie prognozy, ale na podstawie faktycznego zużycia.

WYMIAROWY SUKCES

Uczestnicząc w rutynowych spotkaniach przygotowania pracy naszych klientów, zawsze jesteśmy świadomi spontanicznie pojawiających się odchyleń oprócz tygodniowego planowania produkcji i dzięki temu możemy w każdej chwili zareagować. Powierzchnia magazynowa to ok. 3.500 m², zatrudniono dodatkowych pracowników na pełen etat. Oprócz różnych usług magazynowania i logistyki, planowanie i związane z nim rezerwacje nie są już realizowane wyłącznie w naszym systemie zarządzania towarami, ale także we własnym systemie SAP klienta. Poprzez zastosowanie różnorodnych rozwiązań technicznych, takich jak czujniki, przyciski i skanery, nasi pracownicy są wspierani w ich pracy operacyjnej. W oddzielnym magazynie BOOSTRACK gromadzi wszystkie artykuły zgodnie ze specyfikacjami klienta i dostarcza je codziennie do centrów kosztów w zakładzie produkcyjnym, stosując zasadę Fi-Fo i udokumentowane zarządzanie partiami.