☎  02405-89242-600      info@boostrack.de

banner-produkte-pl.jpg

banner-produkte-pl.jpg

efi-neztzwerk.jpg

efi-neztzwerk.jpg


ŁATWE WEJŚCIE W ZDIGITALIZOWANĄ GOSPODARKĘ MATERIAŁOWĄ
                              

Cyfrowy EFI Ordersystem składa się z kilku zazębiających się modułów
i rozwiązań do przygotowania materiału na miejscu produkcji, składowania
i ponownego pozyskania – można je stosować elastycznie i konfigurować indywidualnie.

produkt-efi.station-pl.jpg   produkt-efi.app.jpg   produkt-efi.button.jpg
         
produkt-efi.sensor.jpg   produkt-efi.box.jpg   produkt-efi.storage.jpg

produkt-efi.station-pl.jpg

produkt-efi.app-pl.jpg

produkt-efi.button-pl.jpg

produkt-efi.sensor-pl.jpg

produkt-efi.box-pl.jpg

produkt-efi.storage.jpg

 
  Sankt-Jobser-Straße 49
D - 52146 Wuerselen
Kontakt
Stopka redakcyjna
Ochrona danych osobowych