☎  02405-89242-600      info@boostrack.de

Polityka prywatności
                              

Definicje pojęć

a)    dane osobowe
b)    osoba, której dane dotyczą
c)    przetwarzanie
d)    ograniczenie przetwarzania
e)    profilowanie
f)     pseudonimizacja
g)    administrator lub podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie
h)    podmiot przetwarzający
i)     odbiorca
j)     osoba trzecia
k)    zezwolenie

Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego za przetwarzanie

Cookies

Rejestrowanie ogólnych danych i informacji

Możliwość kontaktu przez stronę internetową

Rutynowe usuwanie i blokowanie danych osobowych

Prawa osoby, której dane dotyczą

a)    prawo do potwierdzenia
b)    prawo do informacji
c)    prawo do poprawiania
d)    prawo do usunięcia (prawo do bycia zapomnianym)
e)    prawo do ograniczenia przetwarzania
f)     prawo do przenoszenia danych
g)    prawo do sprzeciwu
h)    zautomatyzowane decyzje w poszczególnym przypadku łącznie z profilowaniem
i)      prawo do odwołania zezwolenia w aspekcie ochrony danych

Ochrona danych w przypadku aplikowania i w procesie rekrutacyjnym

Postanowienia w zakresie ochrony danych w celu stosowania i korzystania
z nich przez Google Analytics (z funkcją anonimizacji)

Postanowienia w zakresie ochrony danych w celu stosowania i korzystania
z nich przez Google-AdWords

Podstawa prawna przetwarzania

Uprawnione interesy w przetwarzaniu śledzone przez administratora lub osobę trzecią.

Okres czasu, przez który dane osobowe będą przechowywane.

Prawne lub umowne przepisy dotyczące udostępniania danych osobowych; Konieczność zawarcia umowy; zobowiązanie osoby, której dane dotyczą, do udostępnienia danych osobowych; możliwe następstwa nieudostępnienia

Istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji

 

Datasheet

pdf-icon.jpg arkusz danych


 
 
  Sankt-Jobser-Straße 49
D - 52146 Wuerselen
Kontakt
Stopka redakcyjna
Ochrona danych osobowych